محصولات

گروه:  

چسب سلولزی یا تیشو یا کاغذی با میکرون های مختلف و چسبندگی مختلف کاربردهای فراوانی در ساير صنايع از جمله آرايشی، دارويی، مواد شوينده , نساجی، کاغذ ، سموم گیاهی، کاشی و سراميک، چسب ها، حفاری , و ساختمانی دارد.

اطلاعات بیشتر

چسب دو طرفه آنیونی، چسبی است حساس به فشار که چسبندگی در دو طرف آن ایجاد شده است. چسب دو طرفه برای چسباندن دو سطح با هم طراحی شده است که اغلب از یک جهت در انتهای محصول قابل دیدن نیست .

اطلاعات بیشتر